Informacje dla biegaczy

21 sierpnia 2021r., godz. 12:00, Stadion Miejski w Lubrańcu,

Meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:  https://elektronicznezapisy.pl/event/6138/strona.html

Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 19 sierpnia 2021 r. o godz. 24:00. Po tym terminie zapisy będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu biegu pod warunkiem dostępności miejsc.

Zapisy na Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/6090/strona.html

  • 30 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 7 sierpnia 2021
  • 40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 19 sierpnia 2021 (osoby dokonujące opłaty do 2 dni przed biegiem proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub okazanie w Biurze Zawodów)
  • 50 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu
  • zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70 roku życia.

Opłata zbiorcza za kilku zawodników jest możliwa tylko w przypadku tej samej drużyny, z podaniem
w tytule: nazwy drużyny oraz imion i nazwisk opłacanych zawodników.

Zawodnicy, którzy ukończyli cykl Grand Prix Województwa Kujawsko –Pomorskiego w roku 2019 lub w roku 2020 wirtualnie mają prawo do zniżki 5 zł, zawodnicy, którzy ukończyli 2 ostatnie cykle 2019 i wirtualne 2020 mają prawo do zniżki 10 zł we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu 2021.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
Gminny Klub Sportowy „Łokietek”
ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski (KSBS o/Brześć Kujawski)
46 9550 0003 2003 0020 0237 0001
Tytuł: „Imię, Nazwisko, miejscowość lub nazwa klubu

Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29

21 sierpnia 2021 r., godz. 8:00-11:00

  • numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu
  • napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny
  • upominki od sponsorów

Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w budynku Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. Każdy zdeponowany worek oznaczony zostanie numerem startowym zawodnika. Odbiór worka tylko za okazaniem numeru startowego zawodnika, w przypadku zgubienia numeru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odbiór rzeczy przez inną osobę. Zabrania się deponowania rzeczy wartościowych i dokumentów

Przed rozpoczęciem zawodów, organizator zapewnia zawodnikom dojazd z Biura Zawodów na start biegu. Godziny odjazdów podane będą do wiadomości najpóźniej do dnia 21 sierpnia 2021 roku na stronie www Organizatora oraz na portalu Facebook.