Informacje dla biegaczy

Start – Meta

25 maja 2024 r.

Start: Dąbie Kujawskie godzina 10.00 (przy świetlicy wiejskiej)

Meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ulica Traugutta 29, godz. 11:30.


Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://foxter-sport.pl/x-memorial-im.-czeslawa-wasielewskiego
Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 21 maja 2024 r. o godzinie 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu biegu pod warunkiem dostępności miejsc.

Zapisy na Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży na stronie:

Wpłaty

  • 50 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 21 maja 2024 r. (osoby dokonujące opłaty do 3 dni przed biegiem proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub o okazanie w Biurze Zawodów),
  • 60 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu,
  • zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70. roku życia. Organizator udziela rabatu w wysokości 15 zł dla zawodników, którzy ukończyli  pełny cykl Grand Prix 2023
Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie e-przelewów obsługiwanej przez firmę Foxter Sport na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.
Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada numeru startowego, możliwe jest wyłącznie do dnia 21 maja 2024 roku.
Organizator nie wyraża zgody na start uczestnika z numerem startowym przypisanym innej osobie.
Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29
25 maja 2024 r., godz. 7:00-09:10

Pakiety startowe

  • numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu
  • napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny
  • upominki od sponsorów

Szatnie i depozyt

a) Depozyt będzie usytuowany się na Stadionie Miejskim przy ulicy Traugutta 29 oraz w Dąbiu Kujawskim przy świetlicy wiejskiej. Do depozytu będą przyjmowane rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (organizator zachęca do przyniesienia własnych worków do depozytu) oklejonych w widocznym miejscu naklejką z numerem, otrzymanym w biurze zawodów;
b) Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego;
c) Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inna osobę;
d) Zabrania się pozostawienia w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów;
e) Zabronione jest umieszczanie w workach pojemników szklanych oraz puszek z napojami;
f) Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione poza wyznaczonym depozytem oraz pozostawione w depozycie po zakończeniu wyznaczonych godzin pracy depozytu;
g) Rzeczy pozostawione w depozycie należy odebrać w dniu 25 maja 2024 r. do godz. 1230;
h) Depozyty nie odebrane do końca trwania imprezy będą utylizowane;
i) Depozyty nie będą wysyłane drogą pocztową;
j) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie depozytu.

Dojazd

Organizatorzy zapewniają transport na start biegu. Autobusu będą odjeżdżały spod Stadionu przy ulicy Traugutta 29 w Brześciu Kujawskim.