Informacje dla biegaczy

-> Start: 27 maja 2017r., godz. 14.00, Stadion Miejski w Lubrańcu,

Meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim

-> Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 20 maja 2017r. o godz. 14.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu biegu pod warunkiem dostępności miejsc.

-> Wpłaty:

    • 30 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 13 maja 2017
    • 40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 20 maja 2017
    • 50 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu
    • zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70 roku życia

Opłata zbiorcza za kilku zawodników jest możliwa tylko w przypadku tej samej drużyny, z podaniem
w tytule: nazwy drużyny oraz imion i nazwisk opłacanych zawodników.
Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2016 lub w roku 2015 mają prawo do zniżki 5 zł, natomiast osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2015 i 2016 mają prawo do zniżki 10 zł.

Prawo do zniżki 5 zł mają klubowicze siłowni Fit Expert Gym, znajdującej się przy ul. Kilińskiego 3 we Włocławku. Dokonując opłaty przelewem informację o byciu klubowiczem należy podać w tytule przelewu, natomiast dokonując opłaty w Biurze Zawodów należy okazać ważny karnet.

-> Biuro Zawodów:

Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29

27 maja 2017 r., godz. 9.00-13.00

-> Pakiety startowe:

– numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu

– napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny

– upominki od sponsorów

 

-> Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w budynku Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. Każdy zdeponowany worek oznaczony zostanie numerem startowym zawodnika. Odbiór worka tylko za okazaniem numeru startowego zawodnika, w przypadku zgubienia numeru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odbiór rzeczy przez inną osobę. Zabrania się deponowania rzeczy wartościowych i dokumentów

 

-> Przed rozpoczęciem zawodów, organizator zapewnia zawodnikom dojazd z Biura Zawodów na start biegu. Godziny odjazdów podane będą do wiadomości najpóźniej do dnia 25 maja 2017 roku na stronie www Organizatora oraz na portalu Facebook.