Informacje dla biegaczy

3 września 2022r., godz. 12:00, Stadion Miejski w Lubrańcu,

Meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:  https://foxter-sport.pl/viii-memorial-im.-czeslawa-wasielewskiego 

Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 2 września 2022 r. o godz. 24:00. Po tym terminie zapisy będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu biegu pod warunkiem dostępności miejsc.

Zapisy na Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży na stronie: https://foxter-sport.pl/viii-memorial-im.-czeslawa-wasielewskiego 

  • 40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 29 sierpnia 2022 (osoby dokonujące opłaty do 2 dni przed biegiem proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub o okazanie w Biurze Zawodów)
  • 50 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu
  • zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70. roku życia

 

Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie e-przelewów obsługiwanej przez firmę Foxter Sport na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.

Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada numeru startowego, możliwe jest wyłącznie do dnia 29 sierpnia 2022 roku.

Opłata zbiorcza za kilku zawodników jest możliwa tylko w przypadku tej samej drużyny, z podaniem w tytule: nazwy drużyny oraz imion i nazwisk opłacanych zawodników.

Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29

3 września 2022 r., godz. 7:30-11:00

  • numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu
  • napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny
  • upominki od sponsorów

Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w budynku Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. Każdy zdeponowany worek oznaczony zostanie numerem startowym zawodnika. Odbiór worka tylko za okazaniem numeru startowego zawodnika, w przypadku zgubienia numeru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odbiór rzeczy przez inną osobę. Zabrania się deponowania rzeczy wartościowych i dokumentów

Przed rozpoczęciem zawodów, organizator zapewnia zawodnikom dojazd z Biura Zawodów na start biegu. Godziny odjazdów podane będą do wiadomości najpóźniej do dnia 3 września 2022 roku na stronie www Organizatora oraz na portalu Facebook.