Informacje dla biegaczy

23 maja 2020r., godz. 17.00, Stadion Miejski w Lubrańcu,

Meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://sportmaniacs.com/pl/services/inscription/vii-memoria-im-czesawa-wasielewskiego

Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 21 maja 2020r. o godz. 24.00. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu biegu pod warunkiem dostępności miejsc.

  • 30 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 1 maja 2020
  • 40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 22 maja 2020 (osoby dokonujące opłaty do 2 dni przed biegiem proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub okazanie w Biurze Zawodów)
  • 50 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu
  • zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70 roku życia.

Opłata zbiorcza za kilku zawodników jest możliwa tylko w przypadku tej samej drużyny, z podaniem
w tytule: nazwy drużyny oraz imion i nazwisk opłacanych zawodników.

Osoby, które ukończyły cykl Grand Prix Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2018 lub w roku 2019 mają prawo do zniżki 5 zł, natomiast osoby, które ukończyły 2 ostatnie cykle 2018 i 2019 mają prawo do zniżki 10 zł.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
Gminny Klub Sportowy „Łokietek”
ul. Traugutta 29, 87-880 Brześć Kujawski (KSBS o/Brześć Kujawski)
46 9550 0003 2003 0020 0237 0001
Tytuł: „Imię, Nazwisko, miejscowość lub nazwa klubu”

Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29

23 maja 2020 r., godz. 12.00-16.00

  • numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu
  • napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny
  • upominki od sponsorów

Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w budynku Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. Każdy zdeponowany worek oznaczony zostanie numerem startowym zawodnika. Odbiór worka tylko za okazaniem numeru startowego zawodnika, w przypadku zgubienia numeru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odbiór rzeczy przez inną osobę. Zabrania się deponowania rzeczy wartościowych i dokumentów

Przed rozpoczęciem zawodów, organizator zapewnia zawodnikom dojazd z Biura Zawodów na start biegu. Godziny odjazdów podane będą do wiadomości najpóźniej do dnia 23 maja 2020 roku na stronie www Organizatora oraz na portalu Facebook.