Informacje dla biegaczy

20 maja 2023 r.

Start: Stadion Miejski w Lubrańcu, ulica Sportowa 10, godz. 10:00,

Meta: Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ulica Traugutta 29, godz. 11:30.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie:  https://gpkujawsko-pomorskie.sts-live.pl/Event/Details/277 

Zgłoszenia online zostaną zawieszone w dniu 18 maja 2023 r. o godzinie 23:59. Po tym terminie zapisy będą możliwe w Biurze Zawodów w dniu biegu pod warunkiem dostępności miejsc.

Zapisy na Biegi Memoriałowe dla Dzieci i Młodzieży na stronie: https://gpkujawsko-pomorskie.sts-live.pl/Event/Details/277 

  • 40 zł – wpłata na konto bankowe Organizatora dokonywana do 18 maja 2023 r. (osoby dokonujące opłaty do 2 dni przed biegiem proszone są o przesłanie potwierdzenia przelewu mailem lub o okazanie w Biurze Zawodów),
  • 50 zł – wpłata gotówkowa w Biurze Zawodów w dniu Biegu,
  • zwolnieni z opłaty są goście zaproszeni przez Organizatora oraz osoby powyżej 70. roku życia.

Po udanej rejestracji, opłaty startowej dokonuje się w systemie e-przelewów obsługiwanej przez firmę STS-Timing na liście startowej widnieją osoby, które wypełniły formularz rejestracyjny i dokonały opłaty startowej.

Raz wniesiona opłata startowa nie ulega zwrotowi. Przeniesienie swojego numeru startowego na innego uczestnika, który nie posiada numeru startowego, możliwe jest wyłącznie do dnia 18 maja 2023 roku. 

Organizator nie wyraża zgody na start uczestnika z numerem startowym przypisanym innej osobie.

 

Stadion Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Traugutta 29

18 maja 2023 r., godz. 7:00-09:30

  • numer startowy, agrafki, elektroniczny chip do pomiaru czasu
  • napój izotoniczny, bon na posiłek regeneracyjny
  • upominki od sponsorów

Szatnie oraz depozyt będą znajdowały się w budynku Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim. Każdy zdeponowany worek oznaczony zostanie numerem startowym zawodnika. Odbiór worka tylko za okazaniem numeru startowego zawodnika, w przypadku zgubienia numeru Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odbiór rzeczy przez inną osobę. Zabrania się deponowania rzeczy wartościowych i dokumentów