Trasa I Biegu Niepodległości

Start i meta: teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim /ul. Królewska 21/

Przebieg trasy: ul. Królewska, ul. Kolejowa, ul. Ogrodowa, ul. Limanowskiego, Al. Wł. Łokietka, ul. Dubois, ul. Podmierna, ul. Krakowska, ul. Obwodowa, ul. Kilińskiego, ul. Polna, ul. Królewska