Stwórz Strefę Kibica w trakcie VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego!

Jeśli bieganie nie jest dla Ciebie, dołącz do naszego wydarzenia tworząc unikalną Strefę Kibica!

Zapraszamy mieszkańców gmin Brześć Kujawski i Lubraniec do kibicowania biegaczom na trasie VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego.

Po raz pierwszy pragniemy zachęcić do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą Strefę Kibica na trasie biegu. Zbierz minimum 5 osób, wybierz miejsce na trasie biegu i dodaj sił naszym fantastycznym zawodnikom! Dla 3 wyróżnionych grup czekać będą atrakcyjne nagrody od naszych Sponsorów!

Szczegóły konkursu w poniższym regulaminie:

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZĄ STREFĘ KIBICA PODCZAS VI MEMORIAŁU IM. CZESŁAWA WASIELEWSKIEGO

 

 1. CELE KONKURSU

Promowanie pozytywnej i radosnej postawy kibica.

 

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE
 2. Konkurs jest organizowany w związku z VI Memoriałem im. Czesława Wasielewskiego, odbywającym się 25 maja 2019r.
  w Brześciu Kujawskim i Lubrańcu.
 3. Organizatorem Konkursu jest Gminny Klub Sportowy „Łokietek” Brześć Kujawski, Urząd Miejski w Lubrańcu.

 

III. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest przeznaczony dla grup kibiców, które poprzez swój doping, muzykę, oklaski, okrzyki, transparenty, charakteryzację, hasła motywacyjne, etc., zagrzeją wszystkich biegaczy do wzmożonej rywalizacji na trasie biegu.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być zorganizowane grupy(znajomych, klubów, szkół, klas, zespołów muzycznych) spełniające poniższe kryteria :

– Grupa musi liczyć minimum 5 osób,

– Organizator na pisemny wniosek zgłaszającego może dopuścić mniejszą ilość osób w grupie do konkursu  np. w przypadku zespołu muzycznego).

– Grupa musi mieć pełnoletniego przedstawiciela, który będzie ją reprezentował oraz pełnił opiekę nad niepełnoletnimi osobami.

– Grupa musi zgłosić swój udział w konkursie, wysyłając do dnia 15.05.2019r. Na adres mailowy gkslokietek@brzesckujawski.pl, swoje zgłoszenie zawierające nazwę oraz dane kontaktowe przedstawiciela.

 1. Strefy kibicowania przyporządkowane będą poszczególnym grupom przez organizatora, poprzez nadanie numeru
  i identyfikatora.
 2. W trakcie kibicowania zabronione jest wykorzystywanie wszelkich materiałów pirotechnicznych oraz materiałów niebezpiecznych, a także zabronione jest zatrzymywanie biegaczy.
 3. Strefom kibica organizator nie udostępnia energii elektrycznej ani dodatkowego wyposażenia.
 4. Grupa kibiców biorąc udział w Konkursie zobowiązane są do umieszczania w widocznym miejscu tablicy z nazwą grupy, wykonaną na własny koszt.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia i szkody wyrządzone poprzez Grupy kibicujące.
 6. Grupa kibicująca jest zobowiązana do pozostawienia miejsca dopingu w stanie sprzed rozpoczęcia swoich działań.
 7. W trakcie kibicowania zabrania się wykorzystywania słów i zwrotów powszechnie postrzeganych za obraźliwe
  oraz nakazuje przestrzeganie przepisów prawa obowiązującego w RP.
 8. Grupa zobowiązana jest do pozostania w strefie kibica od momentu przebiegnięcia pierwszego zawodnika
  do przybiegnięcia ostatniego zawodnika.
 9. Organizator zapewni grupom ciepły posiłek po zakończeniu zawodów, dostępny na Stadionie Miejskim w Brześciu Kujawskim.

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w przypadku zgłoszenia się minimum 5 grup dopingujących.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs odbędzie się 25 maja 2019 roku na trasie biegu VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego.

 

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE I NAGRODY
 2. O wynikach konkursu zadecyduje głosowanie internetowe przeprowadzone za FunPage’u VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego w dniach 27.05.2019-31.05.2019 (do godz. 21:00).
 3. Nagrodzone zostaną trzy grupy które „ uzbierają” najwięcej polubień swojego zdjęcia.
 4. Wręczenie Nagród odbędzie się na ustalonym w późniejszym terminie spotkaniu na ręce opiekuna grupy podanego podczas zgłoszenia.

 

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie powinno zawierać:

– Nazwę Grupy/Drużyny

– Opis Grupy (krótka charakterystykę, ciekawy opis grupy kibiców), startującej w konkursie;

– Imię i Nazwisko oraz dane kontaktowe pełnoletniego przedstawiciela Grupy: poprawny adres e-mail oraz numer telefonu

– planowaną liczbę osób, która będzie kibicować w ramach Grupy.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator jest uprawniony do zmian postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 3. Ostateczne interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora zdjęć, materiałów video z wizerunkiem uczestników konkursu wykonanych podczas VI Memoriału im. Czesława Wasielewskiego.