Informacja

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi przemieszczania się zawodników pomiędzy startem a metą przed zawodami, informujemy, że organizator zapewnia dojazd zawodników spod Stadionu Miejskiego w Brześciu Kujawskim na start w Lubrańcu, po uprzednim zarejestrowaniu się w Biurze Zawodów.

O odjazdach autobusów organizatorzy będą informować zawodników na bieżąco w dniu zawodów.